Els nostres valors

Considerem que una aproximació adequada a la nostra societat només pot fer-se mitjançant una defensa activa del pluralisme i un respecte profund de les diferències. Nueva Economía Fórum fa seves les normes fonamentals i l'esperit de convivència dels sistemes democràtics, alhora que se suma a la Declaració Universal dels Drets Humans i als principis recollits a la Constitució Espanyola.

Nueva Economía Fórum manifesta una notable vocació internacional en les seves activitats i temes de debat, i dóna una atenció especial a l'espai europeu i llatinoamericà.

La neutralitat, la pluralitat i la tolerància són els valors fonamentals que serveixen d'inspiració a la nostra activitat quotidiana i aquells en els quals es recolza la nostra organització en el seu objectiu de promoure el debat i el diàleg constructiu.