Plataformes

Nueva Economía Fórum compta amb diferents plataformes de debat, orientades a analitzar i examinar les diferents parcel•les de la nostra realitat nacional i internacional. En l'entorn privilegiat que ens ofereixen aquestes plataformes, els ponents i participants debaten sobre els assumptes de màxima rellevància que s'esdevenen al món.

Respectant els principis d'independència i neutralitat, complim sempre l'objectiu d'obrir les portes al debat constructiu i afavorir el diàleg obert i plural