Tribunas

Nova Economía Fórum conta con distintas plataformas de debate, orientadas á análise e exame das diferentes parcelas da nosa realidade nacional e internacional. No ámbito privilexiado ofrecido por todas elas, relatores e participantes debaten sobre os asuntos de máxima relevancia que acontecen no mundo.

Respectando os principios de independencia e neutralidade cumprimos sempre co obxectivo de lle abrirmos as portas ao debate construtivo e de favorecermos o diálogo aberto e plural.