A nosa misión

Como centro de debate internacional non partidista, Nova Economía Fórum proxecta as súas actividades como medio para que os principais representantes das institucións, a clase política e a sociedade civil se expresen ante un público que demanda respostas aos retos que se lles presentan ás sociedades na actualidade. Todo iso co fin último de mellorar a condición humana e o contorno no que esta se desenvolve.

Un punto de encontro entre os primeiros actores do panorama político económico e social no que expresar e confrontar publicamente posturas e opinións. Un espazo no que abordar colectivamente os desafíos do noso presente e futuro.

Mediante a axeitada selección de temas, relatores e participantes, Nova Economía Fórum proporciona o contorno necesario para estimular a participación nun ambiente neutral, de carácter aberto, que fomenta o intercambio de ideas, contribuíndo activamente ao debate plural e ao contraste de opinións.