La nostra missió

Com a centre de debat internacional no partidista, Nueva Economía Fórum projecta les seves activitats com a mitjà perquè els principals representants de les institucions, la classe política i la societat civil s'expressin davant d'un públic que demana respostes als reptes als quals s'enfronten les societats actuals. Tot això amb l'objectiu últim de millorar la condició humana i l'entorn en el qual aquesta es desenvolupa.

Un punt de trobada entre els principals actors del panorama polític, econòmic i social on expressar-hi i confrontar-hi públicament plantejaments i opinions. Un espai per abordar col•lectivament els reptes del nostre present i el nostre futur.

Seleccionant adequadament els temes, els ponents i els participants, Nueva Economía Fórum proporciona l'entorn necessari per estimular la participació en un ambient neutral, de caràcter obert, que fomenta l'intercanvi d'idees, contribuint activament al debat plural i al contrast d'opinions.