A nosa organización

Nova Economía Fórum é a organización de debate de referencia en España. De carácter privado, independente e non partidista, o seu obxectivo é o de promover o debate e mais o diálogo a través dos seus foros abertos, neutrais e plurais.

As actividades de Nova Economía Fórum fomentan o intercambio de ideas e o contraste de opinións en todos os eidos que lle concirnen á sociedade.

As súas tribunas contan coa participación de recoñecidas personalidades do mundo político, económico, social, empresarial e xornalístico. Nos seus foros danse cita Xefes de Estado e de Goberno, representantes das Institucións Europeas, axentes sociais, relevantes actores do panorama económico, líderes de opinión e representantes da sociedade civil e dos medios de comunicación.
 
Contacto:
Sevilla, 6. 28014 Madrid
Tel. +34 91 561 08 90
Fax. +34 91 563 41 31