Círculo de confianza

A nosa organización ten o privilexio de contar co apoio e co consello dun selecto grupo de personalidades que representan todos os ámbitos políticos, económicos e sociais.

O Círculo de Confianza foi constituído no ano 2001 por 75 primeiros executivos doutras tantas empresas e organismos españois, e conta na actualidade con máis dun cento de membros ordinarios -que representan todos os sectores- e honorarios -que inclúen todas as ideoloxías políticas.

Un dos piares básicos de Nova Economía Fórum é a diversidade e a notoriedade dos membros do seu Círculo de Confianza.

Ao mesmo tempo, o Círculo de Confianza é unha plataforma de natureza privada para o encontro, a observación e a análise, co propósito de contribuír ao mellor coñecemento das novas tendencias e dos cambios que se producen nos ámbitos económico, social e político.