Fórum Europa. Tribuna Catalunya con el Sr. Josep Maria Argimon Pallàs, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya