Agustín Hernández

Agustín Hernández

.

Vigo, Pazo Los Escudos (Alcabre, Avda. Atlántica, 106) 9:00 horas

Desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Galicia, organizado por Nueva Economía Fórum, con el patrocinio de Itínere y Audasa. Plazas Limitadas

Agustín Hernández

Consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia
Mostrar Biografía

Naceu no ano 1961, está casado é ten tres fillos. É enxeñeiro de Camiños,
Canles e Portos pola Universidade Politécnica de Madrid, na especialidade en
Cimentos e Estruturas. Funcionario do Corpo facultativo Superior da Xunta de
Galicia e diploma de Directivo da Escola Galega de Administración Pública.

- Ano 1987. Desempeñou diversas funcións técnicas na empresa
CUBERTAS E MZOV, S.A. como Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos e
como Subxefe do Departamento nº 3 en Pontevedra.

- Ano 1992. Enxeñeiro en funcións facultativas na Xunta de Galicia,
contratado laboral

- Ano 1994. Xefe de Servizo de Construción da Subdirección Xeral de
Infraestruturas Hidráulicas da Xunta de Galicia

- Ano 1994. Subdirector Xeral de Infraestructuras Hidráulicas

- Ano 1996. Xefe do Departamento de Xestión do Dominio Público
Hidráulico do Organismo Autónomo Augas de Galicia.

- Ano 1998. Director Xeral de Obras Públicas da Xunta

- Ano 2005. Director de Construción de Sercoysa Proxectos e Obras, S.A.

- Ano 2006. Director de Desenvolvemento do Grupo Puentes

- Ano 2008. Director de Infraestruturas da Deputación de Pontevedra.