Manuel Baltar

Manuel Baltar

.

Santiago de Compostela, Hostal Parador de los Reyes Católicos (Praza do Obradoiro, 1) 9:00 horas

Desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Galicia, organizado por Nueva Economía Fórum, con el patrocinio de Itínere y Audasa. Plazas Limitadas

Manuel Baltar

Presidente del Partido Popular de Ourense
Mostrar Biografía

DATOS ACADÉMICOS. FORMACIÓN.

Educación Xeral Básica:
Colexio Marista Santa María de Ourense. Cualificación global de sobresaínte.
Educación Secundaria BUP e COU:
Instituto “As Lagoas” de OURENSE. Cualificación global de sobresaínte.
Licenciado en Dereito:
Universidade de Santiago de Compostela. Promoción 1985-1990
Master en Dirección de Recursos Humáns:
Centro de Estudios Financieros. Madrid 1993
Master en Dereito Contencioso Administrativo:
Escola Galega de Administración Pública. Compostela 1994.
Diplomado en Contabilidade e Análise Económico-Financeiro
F.A.M.E.S. (Finances, Accountancy and Management Education School). Ourense 1995.
Master en Dereito Ambiental
Escola Galega de Administración Pública. Compostela 1996.
Diploma de Directivo da Xunta de Galicia:
Curso IX 1993.
Estudios de Ciencias Políticas e Socioloxía:
UNED. Ourense 2004.
Máis de cincuenta cursos en centros oficiais sobre diversos aspectos relacionados coa administración pública: contratación administrativa, xestión de recursos, dereito urbanístico, linguaxe administrativa...
Profesor-Colaborador da Escola Galega de Administración Pública:
Ourense. 1998.- “Curso sobre o Réxime das Axudas Públicas”.
DATOS PROFESIONAIS:
Funcionario do Corpo Superior de Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Mellor nota do tribunal. 1993.
Letrado do Iltre. Colexio Provincial de Avogados de Ourense.
Xefe do Servicio Técnico-Xurídico da Delegación Provincial en Ourense da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

1991:
- Membro do Gabinete Xurídico “Calvo Sobrino” de Ourense.
- Asesor Xurídico do Banco Central en Ourense.
1992:
Asesor en temas Parlamentarios do Gabinete do Conselleiro de Agricultura, Gandería e Montes da Xunta de Galicia.
1993-1997:
- Xefe do Servicio Técnico-Xurídico da Delegación Provincial en Ourense da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes.
- Secretario do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.
- Secretario da Xunta Provincial de Parcerías e Arrendamentos Rústicos Históricos.
- Secretario das Xuntas Locais de Concentración Parcelaria.
- Secretario das Comisións de Valoración de Contratacións laborais Temporais da Delegación.
1998-2001:
- Delegado Provincial en Ourense da Consellería de Agricultura e Política Agroalimentaria.
- Membro do Patronato da Fundación "Feiras e Exposicións de Ourense". EXPOURENSE.
1999-2001:
- Membro do Pleno da Cámara de Comercio e Industria de Ourense.
2000-2001:
- Presidente da Comisión de Promoción Agroalimentaria da Cámara de Comercio e Industria de Ourense.
2001-2005:
- Deputado do Parlamento de Galicia. VI Lexislatura.
18 de Xullo de 2005:
- Toma posesión como Deputado do Parlamento de Galicia na VII Lexislatura.
- Elixido Vicesecretario da Mesa do Parlamento de Galicia.

CARGOS ORGÁNICOS. PARTIDO POPULAR:

2000-2006:
- Membro do Comité Executivo Provincial do Partido Popular de Ourense.( Congresos XII, XIII e XIV).
2000-2002:
- Coordinador da Área de Acción Política do Partido Popular de Ourense.
2002-2004:
- Secretario da Área de Acción Política do Partido Popular de Ourense.
2004- 2006:
- Coordinador Orgánico do Partido Popular de Ourense.
2000-2006:
- Membro da Xunta Directiva Provincial do Partido Popular de Ourense.
2000- 2005:
- Responsable de Movilización Electoral do Comité de Campaña do Partido Popular de Ourense nos Procedementos Electoriais Celebrados.
2001-2006:
- Membro da Xunta Directiva Rexional do Partido Popular de Galicia.
2002-2003:
- Membro do Equipo Redactor do Programa do Partido Popular de Galicia para as Eleccións Locais 2003.
2002:
- Coordinador do Grupo de Traballo do Partido Popular de Galicia sobre a Ponencia "ESTATUTOS" do Congreso Nacional do Partido Popular.
2004:
- Presidente da Mesa do Congreso para Elección de Xunta Local no Concello de O Carballiño.
2004:
- Vicepresidente da Mesa do Congreso para a Elección de Xunta Local no Concello de O Barco de Valdeorras.
2005:
- Presidente da Comisión Organizadora do Congreso Local do Partido Popular de Verín.
2006:
- Membro da Comisión Organizadora do XIII Congreso Rexional do Partido Popular de Galicia.
2007:
- Coordinador do Comité de Campaña do Partido Popular de Ourense nas Eleccións Locais de 2007.
- Coordinador do Comité de Campaña do Partido Popular de Ourense nas Eleccións Xerais de 2008.
- Membro da Xunta Comarcal de Ourense do Partido Popular.
2009:
- Candidato á presidencia do PP de Ourense.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA NO PARLAMENTO DE GALICIA:

VI LEXISLATURA (2001-2005):
Voceiro de Emprego do Grupo Parlamentario Popular.
Membro da Directiva do Grupo Parlamentario.
Voceiro Adxunto do Grupo Parlamentario.
Presidente da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo do Parlamento de Galicia.
Membro da Deputación Permanente.
Membro da Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.
Membro da Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego.
Ponente das seguintes Leis:
- De Acceso ó Contorno de Personas con Discapacidade Acompañadas de Cans de Asistencia.
- De Inspección de Consumo de Galicia.

VII LEXISLATURA (2005 - 2009):
Vicesecretario da Mesa do Parlamento de Galicia.
Vocal e Secretario da Deputación Permanente.
Membro da Comisión do Regulamento.
Membro da Comisión de Peticións.
Vocal da Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.
Membro do Comité de Dirección do Grupo Parlamentario Popular.
Membro da Comisión de estudio da reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia.
Membro da Ponencia da reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia.
Membro da Ponencia da reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia.

EXPERIENCIA POLÍTICA LOCAL:
2003-2007:
- Teniente Alcalde do Concello de Esgos.
2007:
- Suplente Diputado Provincial de Ourense.

INTEGRANTE DE CANDIDATURAS ELECTORAIS:
2001:
- Eleccións Autonómicas Galegas: N° 4 da candidatura do PP pola provincia de Ourense.
2003:
- Eleccións Locais: N° 2 da candidatura do PP no concello de Esgos.
2005:
- Eleccións Autonómicas: N° 2 da candidatura do PP pola provincia de Ourense.
2007:
- Eleccións Locais: N° 2 da candidatura do PP no concello de Esgos.

OUTROS DATOS DE INTERESE:
1997-2000:
- Secretario Xeral, Voceiro, Conselleiro Delegado, Presidente e Coordinador Xeral do Clube Ourense Baloncesto, S.A.D. (Ligas A.C.B. E L.E.B.).

IDIOMAS:
Inglés: falado e escrito nivel alto.
Frances: nivel medio.