Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Perfil professional
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb l’especialització en Dret Administratiu i Públic de Catalunya.
 
Complementa la seva trajectòria acadèmica amb estudis de postgrau de Comunicació Corporativa i Institucional a l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, de Gestió Pública i Col·laboració Públic-Privada a ESADE, i de lideratge en la gestió pública a l’IESE.
 
Trajectòria professional
Directora General de Polítiques Ambientals del Govern (2011-2016).
 
Tinenta d'alcalde de Medi Ambient i Mobilitat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2007-2011) amb responsabilitat sobre les polítiques d’avaluació ambiental, gestió d’espais naturals, qualitat ambiental, sensibilització i educació ambiental i polítiques contra el canvi climàtic, entre altres.
 
Regidora de Comunicació, Serveis Generals i Societat de la Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat (1999-2007).
 
Inicià la seva experiència professional a Ràdio Sant Cugat.
 
Ha col·laborat com a docent en diversos programes de post-grau.
 
Fuente: www.gencat.cat