Joan Vintró

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y Letrado del Parlamento de Cataluña en excedencia

La formació suma els estudis de dret, d'història i de ciència política: Doctor en Dret i Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció d'Història Moderna) per la Universitat de Barcelona; Diplomat en Estudis Polítics (DEA) per l'Institut d'Estudis Polítics de París.
 
L'activitat docent s'ha desenvolupat des de l'any 1976 com a professor de Dret Polític i Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona en el si de la qual ha ocupat els càrrecs de Director i de Secretari del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política.
 
S'ha desplegat també una activitat professional en el terreny institucional com a Lletrat del Parlament de Catalunya (1981-2006), com a membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional del Govern de la Generalitat de Catalunya (2013-2014) i com a expert de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa (1992-2002) amb missions a Azerbaidjan, Moldàvia i Romania.
 
Les línes d'investigació seguides són l'estudi de les institucions polítiques (preferentment el poder legislatiu a l'Estat espanyol i en la perspectiva comparada), l'organització territorial de l'Estat (amb especial dedicació a l'articulació de Catalunya en el si de l'Estat autonòmic espanyol) i el dret constitucional en els processos de transició política (Nicaragua i el Marroc). Ha participat en diversos projectes de recerca sobre aquestes matèries entre els quals dos com a Investigador Principal finançats pel Ministeri espanyol de Ciència i Innovació (2009-2011 i 2012-2014) sobre instruments de relació Estat-CCAA i sobre reforma constitucional en sentit federal de l'organització territorial de l'Estat.
 
En les matèries de la seva especialitat ha portat a terme una tasca de conferenciant i de docent en universitats i centres de diversos països com, entre altres, els següents: Universitat de Siena, Institut d'Estudis Polítics de Grenoble, University College de Londres, Universitat d'Essex, Universitat Lliure de Brussel·les, Universitat Mohamed V de Rabat, Universitat Nacional de León (Nicaragua), Universitat Centreamericana de Managua, Universitat Nacional de Bogotà.
 
Fuente: www.ub.edu