Carmen Andrés

Portavoz del Grupo Municipal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona

Calanda (Teruel), 19 d’octubre de 1964.
 
Filla i néta de llauradors i pastissers, el 1970 es va instal·lar a Barcelona amb la seva família. Varen arribar buscant millors oportunitats laborals que varen trobar en el sector de la fabricació de l'automoció i el tèxtil.
 
Formació acadèmica
Llicenciada en Dret. Universitat de Barcelona, 1989.
 
Curs d’extensió universitària d’especialització en Dret Administratiu. Universitat de Barcelona, 1993.
 
Trajectòria professional
Als 25 anys es va incorporar a la funció pública, concretament a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la qual es va especialitzar en l’àmbit de la gestió de personal i de recursos humans.
 
Durant el període que comprèn els anys 1989-2002 va treballar com a tècnica a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i com a cap de la Secció Tècnica i d’Inspecció de la Secretaria General de la mateixa Conselleria.
 
L'octubre del 2002 es va traslladar a l’Institut Català de la Salut i, mitjançant concurs de mèrits, va accedir als llocs de cap de la Secció de Gestió i Administració de Personal i de cap del Servei de Gestió Administrativa de la Direcció de Recursos Humans.
 
Durant els anys 2001-2006 va exercir de membre titular de diferents tribunals i juntes de mèrits i capacitats de concursos, per a la provisió de llocs de treball i trasllats de diferents Conselleries i de l’Institut Català de la Salut, un cop aconseguida l’acreditació corresponent.
 
És regidora de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2007 pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Ha estat regidora del Districte de Nou Barris en el mandat 2007-2011 i regidora responsable del Grup Municipal Socialista en matèria d’habitatge i educació en el mandat 2011-2015.
 
Des del juny del 2015, Carmen Andrés és portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Barcelona.
 
Actualment és regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran i del Districte de Sant Andreu, de l’Ajuntament de Barcelona.
 
Informació addicional
L’any 1998 va ser sòcia fundadora d’INTI, grup per a l'educació a la solidaritat amb els països del sud.
 
Fins al 2004 va participar activament per impulsar i dur a terme diferents projectes solidaris en l’àmbit de l’educació a el Salvador, Bolívia, Nicaragua i Tanzània.
 
En l’actualitat és sòcia i activista de la xarxa contra la pena de mort d’Amnistia Internacional.
 
El 19 d'abril de 2010 va rebre la Medalla de Bronze amb distintiu blau dels Mossos d'Esquadra, per la seva tasca institucional en favor de la mediació i la resolució de conflictes entre la ciutadania.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona