Andreu Mas-Colell

Catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona GSE i president del BIST

Andreu Mas-Colell és professor (catedràtic) d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra (en situació d’excedència). Va ser catedràtic d’Economia a la Universitat de Harvard (1981-96), professor d’Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006- desembre 2010).

Fuente: www.upf.edu