Luis Villares

Santiago de Compostela, Parador de los Reyes Católicos (Plaza del Obradoiro, 1) 9:00 horas
Jueves, 15 Febrero, 2018 - 09:00

Desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Galicia, organizado por Nueva Economía Fórum, con el patrocinio de ITÍNERE y AUDASA. Plazas Limitadas

Luis Villares
Portavoz del Grupo Parlamentario En Marea en el Parlamento de Galicia

mostrar biografía

Lugo, 1978
 
Foi maxistrado da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG ata presentar a súa candidatura á presidencia da Xunta de Galicia por En Marea. Anteriormente traballou durante anos exercendo como xuíz no Xulgado do Contencioso de Lugo, no Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco, no Xulgado Central Contencioso-Administrativo e no Xulgado único da Fonsagrada, o seu primeiro destino despois de aprobar a oposición en 2005.
 
Formado na Universidade de Santiago de Compostela (USC), onde se especializou na rama de Dereito do Consumo. Ao longo da súa vida profesional colaborou con diferentes entidades centradas na defensa dos dereitos sociais, como a Rede Armela, e a normalización da lingua do noso país, como a Irmandade Xurídica Galega. Nestes anos, tamén exerceu como voceiro en Galicia de Xuíces pola Democracia.
 
Fuente: https://enmarea.gal

Presentadora

Alba Nogueira
Profesora de Dereito Administrativo da USC, Investigadora Principal da Rede Armela

mostrar biografía

Naceu o 7 de Agosto de 1968 en Toba (Cee), A Coruña, e na actualidade é Profesora Titular de Universidade de Dereito Administrativo (Acreditada para o corpo de Catedráticos desde 5.10.2010). Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago en 1991 e doutora por esta mesma universidade en 1997, fixo tamén unha Licence en Dereito Europeo e Internacional na Université Catholique de Louvain (92-93). Realizou estadías de investigación entre outros no Colexio de Europa de Bruxas, Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales na Universidade de Alicante, na Universidade de Harvard, no Centre for Environmental Technology do Imperial College de Londres, e na Università di Bologna. Participou como experta no Steering Committee On Local And Regional Democracy do Consello de Europa.
 
É membro do Observatorio de Políticas Ambientales e do Observatorio Galego de dereitos lingüísticos. Tamén dos Consellos Científicos das revistas  Llengua i Dret, Actualidad Jurídica Ambiental e Revista Catalana de Dret Ambiental. É membro desde 2009 da Comisión de Lingua e Comunicación do Consello da Cultura Galega e forma parte do Consello científico do Centro de Estudios de Dereito Ambiental da Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. As liñas de investigación principal encádranse no Dereito ambiental, Dereito Administrativo Económico, dereitos lingüísticos, Dereito universitario e Dereito Público Autonómico.
 
Entre as monografías publicadas e dirixidas deben resaltarse: Estatuto xurídico da lingua galega (Xerais 2005); Ecoauditorías, intervención pública ambiental y autocontrol empresarial (Marcial Pons, 2000); Régimen jurídico de la selección del profesorado universitario (Atelier, 2004); Evaluación de impacto ambiental. Evolución normativo-jurisprudencial, cuestiones procedimentales y aplicación sectorial (Atelier, 2009); Titularidad, competencias y fiscalidad de las aguas minerales y termales. Marco comunitario de protección ambiental (Thomson-Aranzadi, 2009); Shaping language rights: Commentary on the European Charter for Regional or Minority Languages in light of the Committee of Experts' evaluation"  (Council of Europe 2011), La Termita Bolkestein (Civitas, 2012).
 
Fuente: www.redearmela.org